Vertaisopastus palveluihin

Paikka: Annantalo
Annankatu 30,
00101 Helsinki
Aika: 3.4.3019 klo 17.30-19.30.

 

1. Ilmoittautumistiedot Tämä kysymys on pakollinen

2. Mahdolliset lastenhoidolliset tarpeesi?

3. Viesti ja toiveet järjestäjälle.

4. Olen Autismi- ja Aspergerliiton jäsenyhdistyksen jäsen Tämä kysymys on pakollinen

Tapahtuma järjestetään Veikkauksen tuotoilla. Seurantaa varten teemme osallistujaseurantaa.
Seurantatiedot kysytään eri lomakkeella, jotta niitä ei voida yhdistää ilmoittautumistietoihin.
Seurantalomakkeella on kolme monivalintakysymystä. Vastaaminen vie aikaa noin minuutin.


Saat osallistujaseurannan  linkin vahvistusviestissäsi sähköpostiin. 

Vastaathan myös osallistujaseurantaan.

5. Osallistujaseuranta Tämä kysymys on pakollinen