Likabehandling och icke-diskriminering
seminarium 4 december 18:30-20, Alandica Kultur och Kongress

1. Jag anmäler mig till seminariet: