Anmälan till seminarium:
Ekologisk kompensation i prövningsprocessen

1. Kontaktuppgifter - var noga med att ange rätt fakturarefrens och fakturaradress

2. Eventuell allergi samt önskemål om specialkost

3. Övriga önskemål

4. Beskriv kort vad dina arbetsuppgifter är Den här frågan är obligatorisk