Tuotekehitysprojekti hankinnassa -Syyswebinaari nro 2

1.

2. Mitä erityistä haluat tietää innovaatiokumppanuudesta hankintamenettelynä?