Lärarkodstuga

Anmälan till lärarkodstuga under fem tillfällen kl 17.00-18.30

Datum:
• Onsdag 4 september
• Tisadag 24 september
• Tisdag 15 oktober
• Torsdag 7 november
• Onsdag 27 november

Var: Uppsala kommun, Stationsgatan 12

Lärarkodstugan är bara öppen för anställda i Uppsala kommun.
Du måste ha en e-post i Uppsala kommun för att få delta.
Max 5 deltagare per skola.

OBS! Ni anmäler er endast till första tillfället men förväntas även delta övriga gånger.

För att vi ska kunna hantera din anmälan behöver vi hantera dina personuppgifter. Det gör vi enligt gällande integritetslagstiftning.
https://www.uppsala.se/gdpr