Tillsynsutbildning i ny tappning

Hej!
I detta formulär kan du lämna dina synpunkter på innehållet i tillsynsutbildningen. Du väljer själv om du vill lämna synpunkter på en eller flera delar. Du kan vara anonym eller fylla i dina kontaktuppgifter nedan.

Har du frågor? Kontakta projektledare Sara Wahrby, sara.wahrby@lansstyrelsen.se.

Tack för dina synpunkter!


1. Kontaktuppgifter, vi vill gärna kunna återkoppla till dig

2. Synpunkter på grundutbildning

3. Synpunkter på fördjupning miljöfarlig verksamhet

4. Synpunkter på fördjupning naturvård

5. Synpunkter på fördjupning vattenverksamhet

6. Synpunkter på fördjupning förorenade områden

7. Har du några idéer kring genomförandet av utbildningen?

8. Här kan du bifoga eventuell bilaga till dina synpunkter