Kan demokratin digitaliseras?
Can democracy be digitalised?

15.11.2017
kl. 13-17
Nordisk kulturkontakt (Kajsaniemigatan 9, Helsingfors)

1. Jag deltar/I will attend:

2. Kommentarer/Comments: