Anmälan till utbildning
Patientöversikt prostatacancer, PPC.
10-11 september 2018
Clarion Hotel Gillet Uppsala
1. Anmälan
Förnamn
Efternamn
E-post
Sjukhus
Klinik
Yrkestitel
Mobilnummer
Specialkost
2. Jag deltar i middagen den 10 september
3. Jag önskar hotellrum
4. Jag är ny PPC-användare