ANMÄLAN
Medicinsk yrkesrådgivning

17 oktober, kl 13.00-14.30
Föreläsningssalen
Arbets- och miljömedicin, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Sista dag för anmälan 7 oktober 2018.
Maxantal platser 50 st

1. Fyll i Den här frågan är obligatorisk