Bokning av monterplats Höstmöte/
Booking of showcase location Autumn Meeting

Branschmässa/Industry exhibition

Scandic Star, Lund 14 November/November 14

Kontaktuppgifter / Contact details Den här frågan är obligatorisk

Alla övriga frågor/All other questions
Jenny Alm Lindstam
Sales and Meeting Manager
Scandic Star Lund
Direct: +46 (0)46-285 25 28
Office: +46 (0)721-80 20 20
Email: jenny.alm@scandichotels.com
Visit: Glimmervägen 5, SE-224 78 Lund, Sweden; scandichotels.se/starlund