Friska företag - sjukt lönsamt 14 maj Lund

1. Roligt att du vill komma på vår föreläsning.

Föreläsningen vänder sig till ledare och chefer i företag och organisationer.

Välkommen!