Intresseanmälan Funktionär Megaloppis Majorna
1.
Förnamn
Efternamn
Fax
Mobil
Epost
2. Ålder
3. Pass jag vill jobba
4. Kan du komma på informationsträffen den 16 maj kl 17:00-19:00
5. Har du varit funktionär tidigare år på Megaloppis Majorna?
6. Beskriv kort varför du vill vara funktionär på Megaloppis Majorna