Yrityshautomo/-kiihdyttämö toiminnan 1. Workshop

1. Osallitutko workshoppiin?

2. Täytä yhteistietosi

Aika: Keskiviikko 28.11. klo 10.00 – 15.30

Paikka: Maria 01, Lapinlahdenkatu 16, 00101 Helsinki
 

Agenda:

10.00 - 10.40

Suomalainen hautomo- ja kiiihdyttämökenttä tänään. Toimintamallit, haasteet ja mahdollisuudet. Hautomo- ja kiihdyttämöselvityksen tuloksia.

Terho Jylhälehto Oulun ammattikorkeakoulu ja Marit Tuominen, FINAC r.y.

 

10.40 – 12.10

Kommentti- ja aktivointipuheenvuorot a n. 10 min

  • Santtu von Bruun/Tommo Koivusalo, Helsinki
  • Jarmo Lauronen,  Business Oulu "Kokemuksia innovaatioympäristöhankkeista rakennemuutoksessa" -Case Oulu
  • Juha Kauppinen, Mikkeli
  • Reidar Wasenius, Fiban
  • Parempaa deal flowta sijoittajille. Suomalaisen innovaatiojärjestelmän haasteet varhaisen vaiheen pääomasijoittajan näkökulmasta, Petri Lehmuskoski, Gorilla Ventures
  • Innovatiiviset hautomo-/kiihdyttämökonseptit ja public-private yhteistyömallit kansainvälisiltä kentiltä, Blair Stevenson, Oulu
  • N.N, Business Finland
  • vapaa sana/ yleisökommentit

 

12.10 – 13.00

Lounas (ilmainen osallistujille)

 

13.00 – 14.00

Teemakohtaiset keskustelut/ideointisessiot pienryhmissä. (Teemat tarkentuvat selvityksen valmistuttua, sekä alustus- ja kommenttipuheenvuoroista). Alustavia aiheita:

* Deal flow -enemmän ja parempaa laatua. Parhaat aktivointi-, motivointi- ja jalostuskeinot (Esihautomotoiminta).

* Hautomotoiminnan rooli, uudet toiminta- ja rahoitusmallit sekä tulosmittarit

* Kasvukiihdyttämöiden rooli ja uudet liiketoiminta- ja ansaintamallit sekä mittarit

* Yhteistyö kansallisella tasolla/alueiden välinen yhteistyö

* Public-private yhteistyö

 

14.00 – 15.00

Ryhmätöiden purku ja kommentointi

 

15.00 – 15.30

Jatkotoimenpiteet, mm. lisäselvitystä vaativat osa-alueet, työryhmien työn jatkaminen ja seuraavat workshopit.

 

Tervetuloa!