Projektförslag till MSS inför 2020

Välkommen att lämna förslag till nya projekt hos Miljösamverkan Sverige inför 2020. Det går bara att lämna ett förslag per tillfälle. Har du flera förslag, öppna länken på nytt och fortsätt med nästa. Det är möjligt att bifoga filer, max 40 MB per användare.

Denna förslagslåda är öppen till och med 28 februari 2019.

Vi testar ett nytt sätt att samla in förslagen på. Har du frågor eller funderingar kontaka oss gärna. Vi finns på:
miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se


Kontaktuppgifter
Vi vill kunna återkoppla till dig som lämnar förslaget.


Förslag till projektnamn
Den här frågan är obligatorisk


Inom vilka områden är projektet aktuellt?
Den här frågan är obligatorisk


Vilka delar av miljöbalken berörs?
Alternativt annan närliggande lagstiftning.
Den här frågan är obligatorisk


Kort bakgrund till förslaget 
Vilka är problemen som behöver tas om hand? Var kommer idén ifrån? Finns det till exempel nya direktiv eller andra styrdokument som ligger till grund för projektidén?
Den här frågan är obligatorisk


Mottagare av projektet
Vem görs projektet för? Vem ska använda resultatet? Hur ska målgruppen involveras?
Den här frågan är obligatorisk


Syfte med projektet
Varför ska projektet genomföras? Vad ska det leda till? Beskriv hur projektet bidrar till att effektivisera och/eller utveckla tillsyn eller prövning.
Den här frågan är obligatorisk


Mål för projektet
Vad ska projeket leverera för att syftet ska uppnås? När projektet är avslutat, vad är det som projektet har producerat/tagit fram/genomfört?
Den här frågan är obligatorisk


Aktiviteter
Ge förslag på konkreta aktiviteter som är lämpliga att genomföra inom projektet?
Den här frågan är obligatorisk


Samverkan
Finns det behov av samverkan mellan olika aktörer i projektet? Ge gärna förslag på vilka.
Den här frågan är obligatorisk

Bifoga bilaga
Det går bra att bifoga en bilaga. Tänk bara på att den totala filstorleken för alla bilagor för en enskild användare är 40 MB.


Projektform?
Vi arbetar med olika former av projekt. Vilken typ av projekt är ditt förslag?  
Den här frågan är obligatorisk

Medverkan i projektet
Är du själv intresserad av att delta i projektet?
Den här frågan är obligatorisk

Övrigt