ANMÄLAN - Seminarium
Spirometri, kvalitet och tolkning

Fredagen 6 september 2019, kl 13.00-16.00
Förleäsningssalen, Arbets- och miljömedicin,
Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala


Kostnadsfritt.  Maxantal platser 50 st.
Mer information http://www.ammuppsala.se/

1.

2. Fika ingår och har du specialkost? Ange nedan: