TVT-koulutukset

Ilmoittaudu alta yhteiseen ja/tai luokan-/aineenopettajille suunnattuun TVT-koulutukseen viim. 7 vrk ennen koulutuksen ajankohtaa. Lue ensin koulutusten sisältökuvaukset. Anna lopuksi yhteys- ja työyksikkötietosi ja paina Ilmoittaudu- painiketta. Saat vahvistusviestin sähköpostiisi.Koulutusvaihtoehto häviää listoilta, mikäli max. osallistujamäärä (20) on tullut täyteen.
Koulutusten sisältökuvaukset

Tiedostojen jakaminen ja Oppitunti sovellus:
Koulutuksessa tutustumme tiedostojen jakamisen nykyaikaan. Tutkimme eri mahdollisuuksia ja niiden soveltuvuutta eri oppiaineisiin ja ikäryhmiin. Tiedostojen jakamisen tarkoituksena on helpottaa opettajan ja oppilaiden työtä. Harjoittelemme luokan ohjaamista, tehtävien jakamista ja tarkistamista opettajan laitteelta.
 
Eriyttäminen: Tässä koulutuksessa tutkimme Applen laitteiden mahdollisuuksia eriyttämiseen näkökulmasta. Tutkimme eri sovelluksia ja sitä miten opettajana pystyt tehokkaasti ja helposti eriyttämään ylös- tai alaspäin.
 
Oppimisprosessin dokumentointi (Keynote): Keynote on paljon muutakin kuin pelkkä esitysten luonti sovellus. Tässä koulutuksessa tutkimme miten Keynote taipuu oppimisprosessin dokumentointiin. Kyseinen sovellus on saanut paljon uusia ominaisuuksia päivitysten myötä ja tutustumme mm. niihin.
 
Videot oppimisessa (Clips, iMovie): Koulutuksessa opit miten pystyt monipuolisesti hyödyntämään videoita oppimisessa. Clips tuo aivan uusia mahdollisuuksia opetukseen. Päivitä iPad ja lataa seuraavat apsit: Clips, iMovie ja Stop motion.
 
Digitaalinen kirja (Pages): Pages on uudistettu ja nykyään voit tehdä paljon muuta kun pelkästään dokumenttia. Koulutuksessa opit miten teet helposti interaktiivisen kirjan ja suunnittelet miten voisit itse hyödyntää sitä opetuksessa.
 
Green Screen: Koulutuksessa tutustutaan Green Screen -tekniikkaan iPadeilla ja opitaan hyödyntämään sitä tehokkaasti opetuksessa. https://fi.wikipedia.org/wiki/Chroma_key
Ohjelmat (uusin mahdollinen päivitys):
Green Screen by Do Ink
iMovie
Clips
 
Animaatiot:
Koulutuksessa tutustutaan uudenlaiseen tapaan tehdä animaatioita Applen omilla ilmaisilla ohjelmilla. Saat mukaasi repullisen innostavia ideoita omaan opetustyöhösi.
Ohjelmat (uusin mahdollinen päivitys):
Keynote
iMovie
Clips
GarageBand
 
Ohjelmointi (alakoulu):
Koulutuksessa tutustutaan ohjelmoinnilliseen ajatteluun ja ohjelmointiin iPadien avulla ja syvennytään mm. Playgrounds-ohjelmaan.
Ohjelmat (uusin mahdollinen päivitys):
Tynker
 
Ohjelmointi (yläkoulu):
Koulutuksessa tutustutaan ohjelmoinnilliseen ajatteluun ja ohjelmointiin iPadien avulla ja syvennytään mm. Playgrounds-ohjelmaan.
Ohjelmat (uusin mahdollinen päivitys):
Swift Playgrounds
Lataa myös valmiiksi ”Learn to code 1” Playgrounds -ohjelmassa.
(Jos haluat kokeilla omaa Parrot-dronea tai Lego EV3-robottia, voit ottaa senkin mukaan.)
 
Kokonaisvaltainen oppiminen (oppimiskokonaisuudet)
Pajassa tutustutaan ensin toteutuneiden esimerkkien kautta kokonaisvaltaiseen oppimiseen ja oppimiskokonaisuuksiin. Keskustelemme samalla oppimiskokonaisuus -pedagogiikan eduista ja yhteydestä nykyiseen opetussuunnitelmaan. Tarkastelemme myös teknologian mahdollisuuksia erityisesti eriyttämisessä ja arvioinnissa.
Tämän jälkeen luomme yhdessä esimerkinomaisesti oppimiskokonaisuuksia. Hyödynnämme sekä suunnittelussa että myös toteutusta silmällä pitäen mahdollisimman monipuolisesti teknologian mahdollisuuksia oppimisen syventämisessä. Koulutuksessa luodut oppimiskokonaisuudet tulevat suoraan koulun omaan käyttöön. Tarvittavat sovellukset: Book Creator, Showbie, Clips, iWorks -sovellukset
 
Musiikki (alakoulu ja yläkoulu)
Pajassa otetaan mahdollisimman monipuolisesti haltuun Garageband -sovellus. Käymme ensin läpi Live Loopsit -osion. Tuotamme tässä osiossa omaa musiikkia valmiita Looppeja hyödyntäen. Ohessa keskustelemme tämän osion mahdollisuuksista musiikin opetuksessa. Käymme myös läpi vaihtoehtoja valmiin musiikkituotoksen jakamiseen ja arviointiin. Tutustumme lyhyesti myös Musiikkimuistio -sovellukseen ja sen mahdollisuuksiin musiikin opetuksessa.
Tarvittavat sovellukset: Garageband, Showbie, iMovie

1. Ilmoittaudun seuraavaan yhteiseen koulutukseen

2. Ilmoittaudun seuraavaan luokanopettajille suunnattuun koulutukseen

3. Ilmoittaudun seuraavaan aineenopettajille suunnattuun koulutukseen

4. Täydennä Tämä kysymys on pakollinen