Nuorten ausova kurssi 10-12 vuotiaat

1. Hakijan yhteystiedot

2. Huoltajan yhteystiedot

Hakijan terveystiedot

3. Mitä reumasairautta sairastat?

4. Milloin se on todettu?

5. Onko sinulla reumasairautesi takia säännöllinen hoitokontakti, mihin?

6. Tällä hetkellä käytössä oleva reumalääkitys:

7. Miten sairautesi vaikuttaa elämääsi?

8. Onko sinulla muita sairauksia,  mitä?

9. Koska sairaudet on todettu ja miten ne vaikuttavat elämääsi?

10. Käytössä oleva muu kuin reumalääkitys (mainitse lääkkeiden nimet):

11. Vastaatko itse omien lääkkeiden ottamisesta ja annostelusta tai pistämisestä?

12. Noudatatko erityisruokavaliota?

13. Oletko aikaisemmin hakenut Reumaliiton järjestämälle sopeutumisvalmennuskurssilla?

14. Oletko ollut aikaisemmin Reumaliiton järjestämällä sopeutumisvalmennuskurssilla?

15. Oletko ollut aikaisemmin ulkomailla? Missä?

16. Miksi juuri sinun pitäisi päästä mukaan tälle kurssille?

17. Millaisia sinun omat kurssitavoitteesi / odotuksesi voisivat olla?

Vanhempien osio

18. Mitä työntekijöiden on hyvä tietää lapsestanne, jos hän tulee valituksi matkalle?
(Esimerkiksi sairauteen, temperamenttiin, omatoimisuuteen, koulunkäyntiin, perhetilanteeseen, vapaa-aikaan tai keskittymiseen ja jaksamiseen liittyviä asioita).

19. Miksi vanhempina pidätte tärkeänä, että lapsenne voisi osallistua tälle sopeutumisvalmennuskurssille?

20. MIten olette varmistaneet lapsen halukkuuden osallistua tälle kurssille?

21. Vakuuttaaksesi antamamasi tiedot oikeiksi ja suostumuksesi siihen, että tietoja voidaan antaa sopeutumisvalmennuskurssin työntekijöille valitse kyllä-vaihtoehto ja kirjoita ruutuun nimesi ja päivämäärä .

Sopeutumisvalmennuskurssiin kuuluu jatkotapaaminen. Jatkotapaaminen toteutetaan viikonlopputapaamisena, ja sen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Sitoudun osallistumaan myös tähän jatkotapaamiseen.

22. Voit liittää lääkärinlausunnon tähän tai lähettää sen postitse osoitteella Suomen Reumaliitto, Leena Loponen, Iso Roobertinkatu 20-22 A  00120 Helsinki


HUOM! Liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus, jotta hakija voi hakea Kelasta matkakorvauksia kotimaan kurssimatkoista aiheutuneista kustannuksista.  Lääkärin suosituksen voi liittää hakemukseen tai laittaa sen sähköpostitse Leena Loposelle leena.loponen@reumaliitto.fi

Hakuaika umpeutuu 6.6.2019.