Sveriges Tvätteriförbund Höstmöte/Autumn meeting 2019
14 november/November 14 Scandic Star, Lund

Tillbaka i lärdomsstaden Lund med anor sedan 1000-talet. Under en period var Lund Danmarks viktigaste stad, något som Karl X och Karl XI med besked ändrade på via freden i Roskilde och Slaget vid Lund. Idag 350 år senare är vi skåningar nästan svenskar. Förutom domkyrkan, universitetet, Lugi Handboll, Hipp Hipp, så är Lund också hemma för Tetra Pak, Å&R med flera. Samt Malmö är nära – enligt lundaborna – Lunds Pireus. Gamla huvudstaden – Köpenhamn, är bara en halvtimme bort liksom Nordens största flygplats Kastrup.
Vi träffas denna gång i de östra kommundelarna – Scandic Star – lätt att nå med buss/taxi från Lunds C och har dessutom en rejäl parkering. Njut av poolen, gymmet och de stora ytorna.
 
Back in the university town of Lund, dating back to the 11th century. For a period of time, Lund was Denmark's most important city – something that Karl X and Karl XI changed by force through the peace treaty in Roskilde and the Battle of Lund. Today 350 years later, we in Skane are almost Swedes. Besides the cathedral, university, Lugi Handboll, Hipp Hipp, Lund is also home to Tetra Pak, Å&R and other great companies. And Malmö is close – according to the locals – Lund's Piraeus. The Old Capital -– Copenhagen is only half an hour away as is the largest airport in the Nordic region, Kastrup.
We will meet this time in the eastern municipal part – Scandic Star – easy to reach by bus/taxi from Lund's Central and it also has a large parking. Enjoy the pool, gym and spacious areas.

 
Program 
09:00-10:00Incheckning till konferens/Conference check-in
10:00-12:30Konferens/Conference
12:30-13:30Lunch
13:30-14:30Fortsatt konferens/Conference continues
14:30-18:00Leverantörsmedlemsutställning/Supplier member exhibition
19:15Samling till middag/Dinner
 
Jan KlugeDaniel Kärrholt
FörbundsordförandeFörbundsdirektör

Vi behöver ha din anmälan senast den 2 oktober / We need your registration by October 2, at the latest

Vid frågor kontakta Daniel Kärrholt 070-511 36 85

Konferenspaket/Conference package Den här frågan är obligatorisk

Hotellrum/Hotel room Den här frågan är obligatorisk

Enkelrum/Single room
1 179 kr per person exkl. moms per natt
1 179 kr per person excl. VAT per night
Alla kostnader betalas direkt till hotellet i samband med utcheckning. Bor du inte över så betalas till receptionen under dagen.
All costs are paid to the hotel when checking out. If you are not staying the night please pay to the reception during the day.

ANMÄLAN/REGISTRATION

OBS! Vi behöver EN anmälan för VARJE person som ska delta.
We need a registration for each person who will participate.

Dessa uppgifter kommer att användas för att göra en deltagarlista som kommer att vara publikt tillgänglig.
Out of these data a list of participants will be compiled that will be publicly available.

Leverantörsutställning/Supplier member exhibition

Bara för leverantörsmedlemmar/Only for supplier members

Ett konferensbord är inkluderat/One conference table is included
Ny event-webbplats
Vi kommer att för första gången erbjuda en event-webbplats. Alla premiumannonsörer kommer att erbjudas deras logotyp med länk till egen hemsida samt annons i programblad – digitalt och tryckt och mötesrapport - digitalt.
• Som eventsponsor får du, utöver exponering för din logotyp, även möjlighet att publicera en banner-annons som visas på höstmötets event-webbplats samt i vårt nyhetsbrev. Samt exponering på själva mötet.
Materialspec för banner:
Mått: 320 x 200 px
Max filstorlek: 250 kb
Format: JPG, PNG eller GIF

New event website
We will for the first time offer an event website. All premium advertisers will be offered their logo with a link to their own website and advertisement in the program pages - digital and printed and meeting report - digitally.
• As an event sponsor, you will, in addition to exposure to your logo, also be able to publish a banner ad that is displayed on the Autumn meeting's event website and our newsletter. As well as exposure at the actual meeting.
Banner material spec:
Dimensions: 320 x 200 px
Maximum file size: 250 kb
Format: JPG, PNG or GIF

Vi vill ha premiumpaket för utställningen/We would like the premium exhibition package Den här frågan är obligatorisk

4 500 kr exkl. moms (VAT)

Vi är intresserade av att vara eventsponsor/We are interested in being sponsor of the event Den här frågan är obligatorisk

Alla övriga frågor/All other questions

Jenny Alm Lindstam
Sales and Meeting Manager Scandic Star Lund
Direct: +46 (0)46-285 25 28
Office: +46 (0)721-80 20 20
Email: jenny.alm@scandichotels.com
Visit: Glimmervägen 5, SE-224 78 Lund, Sweden; scandichotels.se/starlund