Högläsning och samtal kring " Fågeln i mig flyger vart den vill"

1.