ANMÄLAN
Strålskydd och risker inom vården
fredagen 1 mars 2019
Kostnadsfritt
Maxantal platser 50 st.
Mer information http://www.ammuppsala.se/

1. Kontaktuppgifter

2. Fika ingår och har du specialkost, ange nedan: