Asiakastyytyväisyyskysely/perhekeskus

1. Tulosyy

2. Asiakassuhde kesti

3. Käyntitiheys

4. Käyntejä oli mielestäni:

5. Kertakäynti kesti mielestäni

6. Keskityttiinkö perhekeskuksen käynneillä perheenne tilanteen kannalta oikeisiin asioihin?

7. Koitteko tulleenne kuulluksi?

8. Koitteko työskentelyn aikana käytetyt keinot toimiviksi?

9. Oliko työntekijöiden ammattitaito mielestänne...?

10. Koetteko perhetilanteenne muuttuneen työskentelyn myötä parempaan?

11. Suosittelisitteko perhekeskusta tuttavaperheellenne, joka kaipaisi apua hankalaan tilanteeseen?

12. Risut ja ruusut: