Anmälan till 
Inklusion- musik och kultur 26.9.2019 i Tammerfors

1. Kontaktuppgifter: Den här frågan är obligatorisk

2. Kön

3. Ditt modersmål

4. Ålder

5. Arbetsplatsens läge

6. Eventuella allergier/dieter:

7. Eventuella frågor/kommentarer

8. Vi samlar in dina uppgifter av praktiska orsaker i och med fortbildningen. Vi hanterar dina uppgifter konfidentiellt och de kan komma att användas vid eventuell projektrapportering. Vi raderar dina uppgifter efter eventuellt avslutat projekt. 
Du kan när som helst ändra dina uppgifter eller ta tillbaka ditt samtycke genom att skicka e-post till info@bildningsalliansen.fi

9. Inom vilket område jobbar du och tangerar det integration?

10. Är du intresserad av att jobba med integration genom kulturell verksamhet