JÄRJESTÖT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄJINÄ-
POHJOIS-KARJALAN JÄRJESTÖKYSELY 2019

Osa 1.Taustatiedot

1. Mikä on yhdistyksenne nimi?

2. Mikä on yhdistyksenne kotipaikka?

4. Kuinka laaja on pääasiallinen toiminta-alueenne?

5. Millä toimialalla yhdistyksenne pääasiallisesti toimii?

6. Mikä on asemanne yhdistyksessä?

1 / 8