Palaute palvelusta ja hoidosta / geriatrian poliklinikka

Pyydämme sinua arvioimaan palvelu- ja hoitokokemustasi tällä käynnillä.
Vastauksesi auttavat meitä kehittämään toimintaamme.

1. Käyntipäivämäärä

3. Vastausvaihtoehdot

5 = täysin samaa mieltä, 4 = osittain samaa mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 2 = osittain eri mieltä, 1 = täysin eri mieltä, E = ei koske minua

5
4
3
2
1
E
Saamani palvelu/hoito oli hyvää
Henkilökunta kohteli minua/läheistäni hyvin
Koin oloni turvalliseksi palvelun/hoidon aikana
Saamani tai läheiseni saama tieto palveluista/hoidosta oli ymmärrettävää
Suosittelen tätä terveyskeskusta läheisilleni, jos he sitä tarvitsevat
Olen voinut osallistua saamaani / läheiseni saamaan palvelun/hoidon sisältöön ja suunnitteluun
Sain palvelusta tarvitsemani hyödyn

4. Vapaamuotoinen palaute