Kysely lajittelusta

Miten ja miksi lajittelet? Pitäisikö lajittelun olla helpompaa? Kerro näkemyksesi ja auta meitä selvittämään kotitalouksien jätteen lajitteluun liittyvät esteet, haasteet ja tarpeet!
 
Kyselystä saatua tietoa hyödynnetään ensi syksyn ja kevään aikana järjestettävissä ideointi- ja kehittämistyöpajoissa. Niissä yritykset yhdessä kuluttajien kanssa ideoivat ja kehittävät tuotteita ja palveluja, jotka tekevät kotitalouksien jätteen lajittelusta kätevämpää.
 
Vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti.
 
Kyselyn toteuttaa Lajitin-hanke, www.uef.fi/lajitin. Hanke on saanut Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta EAKR-rahoitusta. Lajitinta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Karjalan Martat. Muita yhteistyökumppaneita ovat JOSEK Oy, KETI Oy, Puhas Oy sekä BioKymppi Oy.
 
Arvokkaasta avustasi kiittäen,
Lajitin-hanke

1. Arvioi ensin, kuinka monta muovikassillista jätettä kotitaloudessasi syntyy keskimäärin viikossa?

2. Merkitse asteikolla 1-5, miten tarkasti mielestäsi lajittelet seuraavia jätelajeja
(vastaa asteikolla: 1 = en lajittele ollenkaan – 5 = lajittelen kaiken tarkasti)

1
2
3
4
5
Poltettava jäte tai sekajäte
Biojäte (esim. ruuantähteet)
Paperijäte (esim. sanoma- ja aikakauslehdet)
Kartonkijäte (esim. maito- ja mehutölkit, pahvilaatikot)
Metallijäte (esim. metallipurkit ja -kannet)
Lasijäte (esim. lasipurkit)
Muovipakkaukset
Vaarallinen jäte (ongelmajäte, esim. maalijäte, öljyt)
Paristot ja pienakut
Sähkölaitteet
Lääkejätteet
Tekstiilit

3. Rastita kolme jätelajia, joiden kohdalla haluaisit eniten parantaa lajitteluasi
(voit valita myös niitä jätelajeja, joita et nyt lajittele)

4. Mitkä tekijät motivoisivat sinua lajittelemaan paremmin?
(vastaa asteikolla: 1 = ei vaikutusta – 5 = motivoisi minua erittäin paljon)

1
2
3
4
5
Minulla olisi paremmin tietoa, kuinka lajitellaan
Minulla olisi paremmin tietoa, mitä hyötyä lajittelusta on ja miten lajiteltuja jätteitä jatkokäsitellään
Lajittelu veisi vähemmän aikaa
Lajittelun vaatima esikäsittely (esim. pesu ja erottelu) olisi kätevämpää
Lajittelun vaatimat tilat ja välineet sopisivat hyvin kodin sisustukseen
Lajittelusta ei syntyisi hajuhaittoja
Minulla olisi kotona enemmän tilaa lajitella jätteitä
Lajiteltujen jätteiden varastointi kotona olisi kätevämpää
Lajittelupisteet sijaitsisivat lähempänä kotiani
Jätteiden kuljettaminen lajittelupisteelle olisi kätevämpää
Jätemaksut olisivat halvemmat (omakotitalot)
Naapurustossa olisi yhteisiä lajittelupisteitä (omakotitalot)
1 / 6