Fiskeritidskrift 2017 läsarundersökning
1. Kön
2. Ålder
3. Till vilken läsargrupp hör du?
4. Har du läst senaste nummer av Fiskeritidskrift (3/2017)
5. Vilka var de tre  bästa artiklarna i senaste nummer (3/2017)?
6. Tycker du att Fiskeritidskrift innehåller nyttig information för dig
7. Hurudana artiklar läser du helst? Du kan välja fler alternativ.
8. I vilken form skulle du vilja läsa Fiskeritidskrift framöver? 
9. I det följande finns olika ämnen uppräknade. På en skolvitsordskala, hur gärna läser du om följande ämnen i Fiskeritidskrift?
10
9
8
7
6
5
4
Delägarlag och fiskeområden
Fiskevård
Lagärenden
Fiskeövervakning och fisketillstånd
Miljöfrågor
Intressebevakning
Forskningsresultat
Fisketurism
EU och fiske
Kommersiellt fiske
Personporträtt
Fritidsfiske
10. Ska Fisketidskrift ha temanummer?
11. Vilka ämnen skulle du önska som temanummer? Du kan välja flera alternativ.
12. Vilket skolvitsord skulle du ge tidningens olika delar?
10
9
8
7
6
5
4
Pärm
Innehållsförteckning
Ledaren
Notiser
Artiklar
Juristen har ordet
Fiskeritidskrift för 100 år sedan
Personnytt
Fotografierna i tidningen
Tidningens layout
13. Nu kan du påverka! Vad eller vem vill du läsa om i Fiskeritidskrift?
14. Ordet är fritt, ge ris eller ros!
15. Om du vill delta i utlottningen av fiskspelkort, vänligen ge ditt namn och postadress nedan