Anmälan till dialogmöte om det miljöstrategiska programmet 9 april

1. Ange namn och E-postadress

2. Är du... This question is mandatory

3. Hur gammal är du? This question is mandatory

4. I vilken roll deltar du i mötet? (du kan välja flera) This question is mandatory

5. Har du några allergier, särskilda behov eller önskemål vad gäller fikat?

Gävle kommun behandlar de personuppgifter du lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning. Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan mejla till dataskyddsombud@gavle.se eller ringa 026-178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud.