Intresseanmälan :
Internationella eTwinningsseminarier
hösten 2018
1. Fyll i nedanstående kontaktuppgifter
Förnamn
Efternamn
E-post
Kommun/Stad
Skola
3. Jag kommer under läsåret 2018/2019 att undervisa följande ämnen och åldersgrupper (relevanta för seminariedeltagandet)
4. Beskriv kort en projektidé du har kring seminarietemat.
5. Ge en kort motivering till varför du söker en plats på seminariet:
6. Om du får en plats, på vilket sätt kommer du då att använda dina nya kunskaper på din skola (förutom i eTwinningprojektet)?
7. Min rektor är införstådd med min ansökan

eTwinning är del av Universitets- och högskolerådet, UHR och lyder därför under myndighetens hantering av personuppgifter. Så behandlar UHR personuppgifter: https://www.uhr.se/om-uhr/sa-har-behandlar-uhr-personuppgifter/