Ilmoittautuminen

POLKU MAASEUDULLE
-hankkeen yhteistyökumppaniksi

Tällä kyselyllä kartoitamme hankealueemme (Rieska-Leader, Pirityiset ja Keskipiste-Leader) yritysten, yhdistysten ja muiden organisaatioiden halukkuutta osallistua hankkeen toimintaan. Kysely ei vielä sido mihinkään. Varsinaiset yhteistyösopimukset tehdään myöhemmin ja lopulliset päätökset osallisuudesta ja tukemisen muodoista päätetään vasta sitten.

1. Yhteystiedot

2. Yhteistyömuoto, johon olen / olemme halukkaita lähtemään mukaan (voit valita useita)

3. Kommentteja, kysymyksiä tai toiveita hankkeelle
Toivomme myös vapaata ideointia, mitä haluaisitte maaseudun elinvoiman ja positiivisen imagon eteen tehtävän :)