Hjälp oss att göra biobanksverige.se bättre.

Dina svar hjälper oss att vidareutveckla webbplatsen och säkerställa att innehållet är målgruppsanpassat och av hög kvalitet. Enkäten tar några minuter att besvara.

1. Vilken målgrupp passar bäst in på dig?

2. Vilken organisationstillhörighet passar bäst in på dig?

3. Har du besökt webbplatsen tidigare?

4. Om ja, i vilket syfte besökte du webbplatsen den senaste gången?

5. Hur kom du i kontakt med biobanksverige.se?

6. Jag upplever att innehållet är mångsidigt och informativt. Ange hur väl påståendet stämmer för dig.

Instämmer inte alls Instämmer
Instämmer inte alls
0
10
Instämmer

7. Jag upplever att innehållet på webbplatsen håller hög kvalitet. Ange hur väl påståendet stämmer för dig.

Instämmer inte alls Instämmer
Instämmer inte alls
0
10
Instämmer

8. Jag skulle rekommendera webbplatsen till någon annan. Ange hur väl påståendet stämmer för dig.

Instämmer inte alls Instämmer
Instämmer inte alls
0
10
Instämmer