Koulutustilaus
Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa
Valmentajakoulutus taso 1

Tällä lomakkeella voit tilata valmentajakoulutuksen tason 1 koulutuksen seurallesi.

Valmentajakoulutuksen taso 1 "Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa" koostuu kahdesta koulutusviikonlopusta (la-su). Ensimmäisen viikonlopun ajankohta sovitaan koulutusta tilattaessa. Osan 2 ajankohta voidaan sopia osalla 1.

Suunnistusliitto etsii koulutukselle kouluttajan. Suunnistusliiton laskuttama koulutuksen hinta sisältää kouluttajan kulut ja materiaalikulut.

Tilaajaseura järjestää koulutuksen tilat ja olosuhteet, selvittää tai järjestelee ruokailumahdollisuudet ja mielellään myös markkinoi koulutusta lähiseuroille. Tiloista, ruokailuista ja kartoista syntyvät kulut tulevat osallistujien tai heidän seurojensa maksettavaksi. Mahdollisten kulujen laskuttamistavasta sovitaan koulutuksen valmistelujen yhteydessä.

Mikäli koulutus järjestetään avoimena ja koulutukseen tulee osallistujia myös toisista seuroista, saa koulutuksen tilaava seura yhden osallistujan hinnan verran alennusta koulutusviikonlopusta. Jos tilaajaseurasta on kaksi osallistujaa, on koulutusviikonlopun hinta tilaajaseuralle 75 euroa tai jos osallistujia on 3 tai useampia, on viikonlopun hinta 150 euroa tilaajaseuralle. Olettaen toki, että tilaajaseura hoitaa tällä lomakkeella kerrotut käytännön järjestelyt.

Mikäli koulutus järjestetään seuran sisäisenä koulutuksena, koulutuksen hinta on 250€ / seura.


Ennen koulutuksen tilaamista

Tiedustele seurassa tai lähiseuroissa halukkuutta osallistua koulutukseen. Koulutus toteutuu noin 8 osallistujalla (myös seuran sisäiset koulutukset). Tee tilaus, kun tiedossa on jo hyvä määrä osallistumiseen sitoutuneita osallistujia.

Koulutusviikonloppu tulee tilata mielellään 4 kuukautta ennen aiottua koulutusajankohtaa, viimeistään 2,5 kuukautta ennen koulutusajankohtaa.


Koulutuksen tilaajan tehtäviä

Koulutuksen tilaaja varmistaa koulutuksen olosuhteet. Kaikkien olosuhteiden ei tarvitse olla valmiiksi suunniteltuja ja varattuja, kun koulutus tilataan. Tämä tilauslomake auttaa kuitenkin koulutuksen tilaajaa hahmottamaan, millaiset olosuhteet koulutukselle tarvitaan.

Koulutuksen aikataulu ja tilatarpeet ovat samanlaiset sekä koulutuksen osalla 1 että osalla 2.

Koulutuksen aikataulu
Lauantaina klo 10-18
Sunnuntaina klo 9-16

Sunnuntaipäivä on rakennettu siten, että osallistuvien seurojen nuoret voivat halutessaan osallistua joko suunnistusharjoitukseen tai koko sunnuntaipäivän ohjelmaan. Nuorten osallistumiseen on hyvä varautua tilan koon suunnittelussa.

Koulutuspaikka
Koulutus voidaan pitää tilassa, joka on riittävän suuri osallistujamäärälle. Koulutuspaikaksi pyritään saamaan mahdollisimman edullinen, mutta kuitenkin tarkoituksenmukainen tila.

Tilassa tulee olla datatykki ja riittävän pitkät jatkojohdot sekä seinä tai muu tyhjä tila, johon kuva voidaan heijastaa. Kahvinkeitto tai muu kahvittelumahdollisuus on suositeltava olosuhde.

Ruokailut
Lämmin ruoka on suositeltava, koska koulutuspäivät ovat pitkiä. Osallistujat (tai osallistujien seurat) vastaavat ruokailujen kustannuksista. Koulutuksen tilaaja miettii, miten ruokailut järjestetään. Vaihtoehtoja:
- Koulutustilassa tarjotaan ruoka. Koulutuksen kutsussa kerrotaan ruoan hinta. Käteinen tai laskuttaminen. Ruokailun tarjoaja tai tilaajaseura laskuttaa ruoan osallistujilta tai osallistujien seuroilta.
- Yhteinen ruokailu sovitussa ruokailupaikassa. Koulutuksen kutsussa kerrotaan ruoan hinta. Jokainen osallistuja maksaa ruoan itse.
- Ruoan lämmitysmahdollisuus koulutustilassa. Jokainen tuo mukanaan oman ruoan.
- Muu paikallinen toteutusvaihtoehto.

Käytännön harjoitukset
Lauantaina klo 16-18 toteutetaan saliharjoitus, mikäli on liikuntasali käytettävissä. Jos ei ole liikuntasalia, voidaan harjoitus pitää ulkona.

Sunnuntaina pidetään suunnistusharjoitus klo 10.30. Tilaajaseura esittelee hyvissä ajoin kouluttajalle käytettävissä olevia karttoja ja maastoja. Harjoituspaikka, harjoituksen teema ja harjoituksen toteutus sovitaan yhteistyössä kouluttajan kanssa. On toivottavaa, että tilaajaseuralla on mahdollisuus olla mukana suunnittelemassa ja valmistelemassa sunnuntain harjoitusta kouluttajan kanssa sovittavalla tavalla. Tarvittaessa kouluttaja suunnittelee harjoituksen ja vie rastit ennen sunnuntaipäivän aloitusta.

Suihkumahdollisuus suunnistusharjoituksen jälkeen on suositeltava.
Sunnuntain harjoituksen kokonaiskesto on 1.30.

Lauantain ja sunnuntain harjoituksiin ovat tervetulleita kaikkien osallistujaseurojen nuoret (n. 11-17 v). Toivottavaa on, että seura markkinoi tulevia harjoituksia oman seuran nuorille ajoissa, eikä järjestä päällekkäistä ohjelmaa tämän ikäryhmän nuorille näiden harjoitusten kanssa samaan aikaan.

Koulutuksen markkinointi
Kun koulutuksen ajankohta ja kouluttaja on sovittu, markkinoi Suunnistusliitto koulutusta omien kanaviensa kautta. Koulutusta kannattaa markkinoida myös paikallisesti lähiseuroille ja alueella. Mitä aiemmin koulutuksen ajankohta lyödään lukkoon, sitä paremmin on aikaa markkinointiin.

Avoimet koulutukset listataan Suunnistusliiton koulutuskalenteriin ja valmentajakoulutuksen tason 1 sivulle. Sivuille tulee linkit ilmoittautumislomakkeelle.


Koulutukseen ilmoittaudutaan viimeistään 3 viikkoa ennen koulutusta nettilomakkeella. Yllä mainittujen olosuhteiden tulee olla tiedossa ennen ilmoittautumisen päättymistä.

Tiedustelut: Katja Kyckling, p. 0400 977 180, katja.kyckling(a)suunnistusliitto.fi

1. Tilaajaseura ja koulutuksen yhteyshenkilön tiedot Tämä kysymys on pakollinen

2. Ehdotus koulutuksen ajankohdaksi

Kerro yksi tai muutama vaihtoehtoinen päivämäärä koulutuksen ensimmäiselle viikonlopulle. Jos teillä on jo ehdotus ajankohdasta osalle 2, niin kertokaa myös se.

3. Onko koulutus avoin myös muiden seurojen osallistujille?

Tilatut koulutukset ovat lähtökohtaisesti avoimia muiden seurojen osallistujille. Avoimessa koulutuksessa toteutuu mielekästä verkostoitumista sekä seuratoiminnan ideoiden ja toteutustapojen vaihtoa. On myös mahdollista sopia, että koulutus on vain tilaajaseuran osallistujille.

4. Suunniteltu koulutustila ja tilan olosuhteet

- Koulutustilan osoite, mikäli tila on jo tiedossa
- Tuleeko tilasta kustannuksia osallistujien / osallistujaseurojen jaettavaksi? Jos tulee, niin millainen kustannus?
- Onko tilassa datatykkiä, valkokangasta tms.? Tai pystyykö seura hoitamaan ko. välineet tilaan?
- Montako osallistujaa tilaan mahtuu?
- Miten on mahdollista järjestellä kahvit?
- Onko liikuntasali käytettävissä lauantaina klo 16-18? Onko liikuntasali koulutustilan yhteydessä vai jossakin toisaalla?
- Onko suihkumahdollisuutta sunnuntain harjoituksen jälkeen? Missä?

5. Alustava suunnitelma ruokailujen järjestelyistä

- Miten ruokaillaan?
- Ruokailun alustava hinta?
- Ruokailupaikan osoite, mikäli eri kuin koulutustilan osoite?

6. Kerro kartta- ja maastovaihtoehdoista sunnuntain harjoitukseen. Onko tilaajaseuralla mahdollisuutta suunnitella ja valmistella harjoitusta yhteistyössä kouluttajan kanssa?

7. Kysymyksiä tai muita terveisiä Suunnistusliittoon.

8. Tämä lomake kerää henkilötietojasi koulutuksen ja sen edellyttämien toimintojen ja yhteydenottojen mahdollistamiseksi. Tämä kysymys on pakollinen