Kysely Perheentalon kävijöille

Hyvä Perheentalon kävijä, vastaathan kyselyyn.

Arvioimme Perheentalon toimintaa ja kehittämistarpeita.

Siksi tarvitsemme sinulta tietoa. Vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Arvioi Perheentalon toimintaa oman perheesi näkökulmasta. Samasta perheestä / perhekunnasta voi vastata useampi.

Kyselyssä on monivalintaväittämiä sekä muutama avokysymys.

Monivalintaväittämien jälkeen on tilaa kehittämisideoille ja muille kommenteille. Niille on tilaa myös kyselyn lopussa.

Kyselyssä tarkoitetaan Perheentalon toiminnalla avointa ja ohjattua toimintaa, ellei kysytä erityisesti toisesta.

*Avoin leikkitoiminta = esim. perhekahvila, muu vapaamuotoinen ajanvietto

*Ohjattu toiminta = järjestetyt tilaisuudet kuten Aamukahvit ja asiaa, Nalleneuvola, erilaiset ryhmät ja yhdistysten vertaisryhmät

Huom! Iisalmen kohdalla tarkoitetaan Perhekeskus Onni ja Ilonan toimintaa osoitteessa Pohjolankatu 6 L 6.

TAUSTATIEDOT
 
1) Kerro, kuinka monta tyttöä/naista tuli mukanasi käymään Perheentaloon (laske itsesi mukaan). 
1
2
3
4
5
6+
0-3 v.
4-6 v.
7-12 v.
13-17 v.
18-29 v.
30-49 v.
50-62 v.
63 -
2) Kerro, kuinka monta poikaa/miestä tuli mukanasi käymään Perheentaloon (laske itsesi mukaan).
1
2
3
4
5
6+
0-3 v.
4-6 v.
7-12 v.
13-17 v.
18-29 v.
30-49 v.
50-62 v.
63 -
1
2
3
4
5
6+
Alle kouluikäisiä
Koululaisia
Opiskelijoita
Yrittäjiä
Palkansaajia
Työttömiä
Työssä käyviä, nyt äitiyslomalla/vanhempainvapaalla/hoitovapaalla
Työttömiä, nyt äitiyslomalla/vanhempainvapaalla/hoitovapaalla
Eläkeläisiä
Muu, mikä?

4) Perheessäni on vammainen tai erityistä tukea tarvitseva lapsi

5) Kotikieleni on (voit valita usemman kielen)
6) Käyn Perheentalolla
7) Olen osallistunut