Yhdistystoiminnan kehittäminen

Tällä kyselyllä kartoitetaan Turun Seudun TST ry:n toiminnan kehittämistarpeita, jotta yhdistys voisi paremmin vastata toiminnan tarpeeseen työikäisten ihmisten kohdalla. Vastaamalla kyselyyn autat yhdistystä kehittymään ja tuottamaan enemmän myös juuri sinua kiinnostavia palveluita. Vastanneiden kesken arvotaan mökkiviikonloppu yhdistyksen Paavarotti-mökillä Rymättylässä. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti.

1. Ikäsi
2. Missä asut
3. Sukupuoli
4. Oletko
Kysymyksessä 5 vastausvaihtoehdot ovat seuraavat:
1= ei lainkaan, 2= vähän, 3= jonkin verran, 4= hyvin, 5= erinomaisesti
5.     Koetko saavasi julkisilta palveluilta apua tai tukea seuraaviin asioihin,
1
2
3
4
5

työnhakuun

urasuunnitteluun

alan vaihtoon

opiskelumahdollisuuksien selvittämiseen
Vertaistukitoiminnalla tarkoitetaan tässä kyselyssä toimintaa, jossa on mukana samassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä, jotka voivat tukea toisiaan ja jakaa kokemuksiaan.
6. Olisiko vertaistukitoiminnasta apua oman tilanteesi selvittämiseen?
7. Oletko mukana yhdistystoiminnassa?
8. Jos kyllä, niin missä roolissa?
9. Jos ei, niin miksi?
Kysymyksessä 10 vastausvaihtoehdot ovat seuraavat:
1= ei lainkaan, 2= vähän, 3= jonkin verran, 4= paljon, 5= erittäin paljon
10.   Minkä verran seuraavat toiminnot yleisesti kiinnostavat sinua
1
2
3
4
5
vertaistoiminta työnhakuun

vertaistoiminta uran vaihtoon/opiskeluun

ohjattu toiminta työnhakuun

ohjattu toiminta uranvaihtoon/opiskeluun

avoin tapaamispaikka, jossa saatavilla ohjausta

vapaaehtoistoiminta järjestössä

Jokin muu, mikä?

11. Missä toiminnan tulisi tapahtua, jotta osallistuisit
12. Olisitko valmis toimimaan vapaaehtoisena vertaistukiryhmässä
Kysymyksessä 13 vastausvaihtoehdot ovat seuraavat:
1= ei lainkaan, 2= vähän, 3= jonkin verran, 4= paljon, 5= erittäin paljon
13.   Kuinka paljon seuraavat asiat motivoisivat sinua toimimaan vapaaehtoisena
1
2
3
4
5

Halu auttaa

Sosiaalinen toiminta yhdessä muiden kanssa

Mahdollisuus saada uusia ystäviä

Uusien taitojen oppiminen

Rahallinen korvaus

Saa uutta sisältöä elämään

14.

     Mikäli haluat osallistua mökkiviikonlopun arvontaan ilmoita sähköpostiosoitteesi

Etunimi
Sukunimi
Matkapuhelin
Sähköposti