Päihdekysely

Ota kantaa kuntasi päihdetilanteeseen!

Tällä kyselyllä kartoitetaan Oulunkaaren jäsenkuntien (Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala) asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kyselyn avulla pyrimme parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua ja toteuttamista kunnissa.

Kyselyyn osallistutaan nimettömästi ja vastauksia käytetään luottamuksellisesti; yksittäisen vastaajan vastaukset eivät ole tunnistettavissa. Jokainen näkemys ja idea on arvokas ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä!

Tiedon keruusta ja käsittelystä vastaavat Oulunkaaren kuntayhtymä yhdessä jäsenkuntiensa kanssa.
VASTAAJAN TAUSTATIETOJA

1. Asuinkunta

2. Sukupuoli

3. Ikä

4. Ammattiryhmä