ASIAKKAAN ÄÄNI

Hyvä TE-palvelujen asiakas,

tällä kyselyllä haluamme kehittää TE-palvelujen tarjoamia työllistymistä tukevia palveluita sekä ohjausta palveluihin. Toivomme, että voit osallistua tähän kehittämistyöhön vastaamalla kysymyksiin ja esittämällä omia kehittämisideoitasi. Vastaaminen vie n. 5 -15 minuuttia. Kyselyn toteuttaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen FEMMA - välityömarkkinoiden vaikuttavuuden kehittäminen Varsinais-Suomessa - hanke ja Varsinais-Suomen TE-toimisto. Asiakaskyselyn vastausaikaa on 29.10.2018 klo 16.00 asti. Kiitos etukäteen! Osoitelähde: Työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmä, 21.9.2018 klo 11.43.

1. Ikä

2. Sukupuoli

3. Koulutus

4. Työnhakutilanteeni tällä hetkellä

5. Työpaikan hakuun liittyvissä palveluissa koen ensisijaisesti tarvitsevani

6. Terveydentilan selvittämiseen liittyvissä palveluissa koen ensisijaisesti tarvitsevani

7. Muihin palveluihin liittyen koen ensisijaisesti tarvitsevani

8. Kuvaile vielä tarkemmin, miten haluaisit sinua autettavan työnhaussa

9. Mikä tai mitkä seuraavista vaihtoehdoista ovat omaan työnhakutilanteeseesi ja palvelutarpeeseesi nähden ensisijaisia tapoja saada palvelua?

10. Kerro kokemuksistasi TE-toimiston tarjoamista palveluista tai asioinnista TE-toimistossa; oletko saanut palvelua, johon olet ollut erityisen tyytyväinen? Kerro palvelu ja miksi olit siihen tyytyväinen:

11. Kerro kokemuksistasi TE-toimiston tarjoamista palveluista tai asioinnista TE-toimistossa; oletko saanut palvelua, johon et ole ollut tyytyväinen, ja jos, niin miten palvelu olisi tullut sinun mielestä järjestää paremmin.

12. Mitä uudenlaisia palveluita mielestäsi tarvittaisiin?

13. Lisäksi haluan sanoa, että