Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja
Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 44 000 asukkaalle

KYSELY SOSTERIN VIESTINNÄSTÄ
Vastaajan ikä
Asuinpaikkakunta

Olen käyttänyt viimeisen vuoden aikana Sosterin palveluja

1 = 1-5 kertaa/vuosi 2 = enemmän kuin 5 kertaa/vuosi 3 = en koskaan
1
2
3
Erikoissairaanhoito (esim. ajanvarauspoliklinikat, osastohoito)
Perusterveydenhuolto (esim. terveyskeskuksen vastaanottotoiminta, hammashoito, neuvolapalvelut, opiskeluterveydenhuolto)
Sosiaalipalvelut (esim. kotihoito, palveluasuminen, omaishoito, henkilökohtaiset avustajat)
Terveysvalvonta (esim. terveystarkastajan palvelut)
Eläinlääkintä (esim. eläinlääkäripalvelut)
Pyydämme Teitä ottamaan kantaa seuraaviin Sosteria koskeviin väittämiin. Valitse sopiva vaihtoehto.

1 = täysin eri mieltä 2 = jokseenkin eri mieltä 3 = en osaa sanoa 4 = jokseenkin samaa mieltä
5 = täysin samaa mieltä
1
2
3
4
5
Sosteri on houkutteleva terveydenhuollon ja sairaanhoidon tuottaja
Sosteri on houkutteleva työnantaja
Henkilökunta on asiantuntevaa ja ammattitaitoista
Sosteri on palvelujen tarjonnassa edelläkävijä
Palvelut ovat monipuolisia
Palvelu on asiakaslähtöistä
Saan helposti yhteyden haluamaani yksikköön
Tilat ovat viihtyisät ja toimivat
Mitä viestintäkanavia olet huomannut Sosterilla olevan
Mistä saat tietoa Sosterin palveluista
Pyydämme Teitä ottamaan kantaa seuraaviin Sosterin viestintää koskeviin väittämiin. Valitse sopiva vaihtoehto.

1 = täysin eri mieltä 2 = jokseenkin eri mieltä 3 = en osaa sanoa 4 = jokseenkin samaa mieltä
5 = täysin samaa mieltä
1
2
3
4
5
Sosteri viestii palveluistaan riittävästi
Sosteri on mediassa paljon esillä
Sosterin lehtimainonta on riittävää
Sosterin verkkosivut ovat informatiiviset, selkeät ja helppokäyttöiset
Seuraan Sosteria sosiaalisessa mediassa
Käytän sosiaalisen median kanavista itse
Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita, jos tarvitset Sosterin palveluja
1 = ei lainkaan tärkeä 2 = vähän tärkeä 3 = en osaa sanoa 4 = tärkeä 5 = erittäin tärkeä
1
2
3
4
5
Asiakkaan tarpeiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen
Sama organisaatio tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ym. palvelut
Palvelu on laadukasta ja luotettavaa
Organisaatiolla on hyvä maine
Palvelu on julkisen terveydenhuollon järjestämää
Kuinka todennäköisesti suosittelisit Sosteria muille
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
En lainkaan todennäköisesti
Erittäin todennäköisesti
Miten Sosterin viestintää voisi parantaa