Kysely Mielenterveysyhdistys Helmi ry:n toimintaan osallistuvien toimintakyvystä ja elämäntilanteesta

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Mielenterveysyhdistys Helmi ry:n toimintoihin osallistuvien tilannetta, toimintakykyä ja hyvinvointia. Kyselyllä kerätään tietoa järjestön toimintojen ja palvelujen kehittämistä varten sekä järjestötoiminnan toimintakykyvaikutusten tutkimiseen. 

Kyselyllä kerättävää anonyymia tietoa voidaan käyttää Mielenterveysyhdistys Helmi ry:n toiminnan kehittämisen lisäksi tutkimusaineistona Arjen toimintakyky -hankkeessa, jossa tarkastellaan järjestötoiminnan vaikutuksia osallistujien toimintakykyyn. Kyselyllä kerättävä tieto käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömänä tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. Tulokset esitetään ryhmäkohtaisesti eikä yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa tuloksista. Vastaaminen on täysin vapaaehtoista. 
Lisätietoja kyselystä Tuuli Pitkänen 041-5178678; arjentoimintakyky@a-klinikka.fi

1. K_29a. Päivämäärä

2. K_41a. Ikäryhmä

3. K_27. Sukupuoli

4. Käyn Helmi-talolla

5. Käyn Helmi-talolla, koska

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot

6. Mihin Helmin toimintaan olet osallistunut?

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot

7. Mitä palveluita käytät Helmi-talolla?

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot

8. PA_24a. Arvioi seuraavia toimintakykyäsi käsitteleviä kysymyksiä

Paradise 24fin
Seuraavat kysymykset kuvaavat ongelmia ja vaikeuksia, joita olet viime aikoina voinut kokea.
Vastaa kysymyksiin ajatellen viimeistä 30 päivää ja ottaen huomioon sekä hyvät että huonot päivät. 


Mikäli et ole viime viikkoina kokenut jotain asiaa, niin arvioi kuinka paljon vaikeuksia sinulla olisi ollut: esimerkiksi en ole ollut töissä ja työssäkäynti olisi tuottanut minulle nykyisessä kunnossani erittäin suuria vaikeuksia/en selviydy (=4). Numeroi muutostoive-sarakkeeseen tärkeysjärjestykseen ne
1-5 asiaa, joihin eniten toivot muutosta
(1. tärkein muutostoive)


*Koskee paperisen lomakkeen siirtoa.
Tieto puuttuu -vastausvaihtoehtoa käytetään, jos kysymykseen ei ole vastattu (merkitse numero 9).
Jos kysymykseen on valittu monta vastausvaihtoehtoa, kirjataan kaikki valitut vastaukset (esim. 0123).  
Jos muutostoive on rastitettu, merkitse muutostoive-kohtaan numero 8.
Vaikeuksien määrä


Muutos-
toive *
Tieto puuttuu
(*katso ohje)

Ei lainkaan
0

Lieviä
1

Keskin-
kertaisia
2

 


Suuria
3

 
 
Erittäin suuria/
en selviydy
4
1. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut sen vuoksi, että et ole tuntenut itseäsi levänneeksi ja pirteäksi päivän aikana (esim. tunnet väsymystä, olet voimaton)?
2. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut löytää asioita, jotka kiinnostavat sinua?
3. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ruokahalusi suhteen?
4. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut unen kanssa, esimerkiksi vaikeus nukahtaa, heräilyä usein yön aikana tai herääminen liian aikaisin aamulla?
5. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ärtyneisyyden suhteen, esimerkiksi että olisit aloittanut riitoja, huutanut ihmisille tai jopa lyönyt heitä?
6. Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että olet kokenut itsesi hitaaksi tai että asiat ovat tuntuneet tapahtuvan ympärilläsi liian nopeasti?
7. Minkä verran ongelmia sinulle on aiheutunut surun, alakuloisuuden tai masentuneisuuden tunteista?
8. Minkä verran ongelmia sinulle ovat aiheuttaneet huolestuneisuus tai ahdistuneisuus?
9. Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että et ole kyennyt selviytymään kaikista niistä asioista, jotka sinun tulisi hoitaa?
10. Minkä verran sinulla on ollut särkyjä tai kipuja?
11. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut keskittyä tekemään jotain 10 min ajan?
12. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut muistaa tehdä tärkeitä asioita?
13. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut päätösten tekemisessä?
14. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja ylläpitää keskustelua?
15. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut kävellä pitkiä matkoja (esim. 1 km )?
16. Onko sinulla ollut vaikeuksia jossakin seuraavista: peseytymisessä tai pukeutumisessa, wc:n käyttämisessä tai ruokailemisessa?
17. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut seksuaalisissa toiminnoissa?
18. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut olla yksin muutamia päiviä?
19. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut huolehtia terveydestäsi kuten syödä hyvin, kuntoilla ja ottaa mahdolliset reseptilääkkeesi?
20. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja ylläpitää ystävyyssuhteita?
21. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut tulla toimeen läheistesi kanssa?
22. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut päivittäisessä työssä tai opiskelussa?
23. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut hallita rahankäyttöäsi?
24. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut osallistua harrastuksiin tai järjestötoimintaan (esim. juhliin, urheilutapahtumiin, uskonnollisiin tai poliittisiin toimintoihin) samalla tavalla kuin kuka tahansa?

9. PA_24b. Minkälaisiin vaikeuksiin toivot tällä hetkellä eniten muutosta?

10. K_31. Mitkä ovat sinulle tärkeitä voimaa antavia asioita elämässäsi?

11. Arvioi omaa hyvinvointiasi tällä hetkellä

Arvioi käyttäen kouluarvosanaa 4-10 (4=erittäin huono 10=erittäin hyvä)

12. Arvioi omaa hyvinvointiasi aikana ennen Helmi ry:n toimintaan osallistumista

Arvioi käyttäen kouluarvosanaa 4-10 (4=erittäin huono 10=erittäin hyvä)

13. Onko Helmi ry:n toimintaan osallistuminen lisännyt elämääsi merkityksellisyyttä?

14. K_21. Tunnetko itsesi yhdenvertaiseksi muiden kanssa?

15. K_46g. Arvioi seuraavia väittämiä Helmi ry:n päivätoiminnasta:

Mikäli sinulla ei vielä ole kokemusta päivätoiminnasta, voit käyttää vaihtoehtoa "En osaa sanoa"
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
En osaa sanoa
Minut on kohdattu hyvin
Olen tullut kuulluksi
Olen saanut tukea
Toiminnan tarjoama tuki on auttanut minua
Olen saanut mielekästä tekemistä
Olen saanut uusia elämyksiä ja kokemuksia
Olen oppinut uusia asioita
Olen päässyt osaksi yhteisöä

16. K_36f. Miten kehittäisit Helmi ry:n toimintaa?

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot

17. Missä yhteydessä täytit tämän kyselyn?

18. Vapaa palaute Helmi ry:n toiminnasta (esimerkiksi retkistä, talojen toiminnasta, ryhmistä)

19. K_37a. Kommentteja lomakkeesta