Työmaatsekkaus

1. Työmaa ja sen osoite:

2. Päivämäärä

3. Työmaan yleisjärjestys ja siisteys

4. Jätehuolto, roskalavat ja -astiat

5. Varastot, varasto- ja purkupaikat

6. Aukkojen suojaus (putoamisvaara)

7. Suojakaiteet

8. Suojaus putoavilta esineiltä

9. Yleisvalaistus

10. Kohdevalaistus

11. Työmaan sähköistys

12. Kulkutiet, nousutiet

13. Työmaaliikenne

14. Työmaan ja yleisen liikenteen liittymäkohdat

15. Telineet ja työtasot

16. Tikkaat ja työpukit

17. Kaivannot, luiskat, kuilut (sortumavaara)

18. Sortumisvaaralliset rakenteet/vakavuudet

19. Pölyn torjunta

20. Melun torjunta

21. Tärinän torjunta

22. Nostokalusto, henkilönostimet

23. Sähkölaitteet

24. Työkoneet, ajoneuvokalusto

25. Käsityökalut

26. Muut työvälineet

27. Turvallisuuspuutteet, havainnot, huomiot, lisätietoja: