Anmälan till gratis prenumeration av - Funktion i fokus
 
Funktion i Fokus kommer ut fyra gånger per år. Tidigare nummer av tidningen kan beställas på http://www.publicerat.habilitering.se/produkter/tidningen-funktion-i-fokus

 
1. Kontaktuppgifter
Förnamn
Efternamn
E-post
Adress
Postnr
Ort
2. E-post
Förnamn
Efternamn
Mobil
E-post
Adress
Postnr
Stad
Land
Telefon
Fax
Företag
Avdelning
3. Jag är
4. Jag arbetar inom?
5.