Anmälan till gratis prenumeration av - Funktion i fokus

 
Funktion i Fokus kommer ut fyra gånger per år. Tidigare nummer av tidningen kan beställas på http://www.publicerat.habilitering.se/produkter/tidningen-funktion-i-fokus

 

1. Kontaktuppgifter Den här frågan är obligatorisk

Förnamn
Efternamn
E-post
Adress
Postnr
Ort

2. E-post

E-post

3. Jag är

4. Jag arbetar inom?

5. Den här frågan är obligatorisk