Autismiymmärrys -hanke, kysely ammattilaisille

Tervetuloa Autismiymmärrys -hankkeen kartoitukseen!

 

Tarkoitus

Tämä kartoitus selvittää, miten autismikirjon ihmiset ovat ohjautuneet erilaisiin palveluihin. Tarkoituksena on kartoittaa kokemuksia palveluihin ohjautumisesta. Kartoituksen avulla Autismisäätiö voi viestiä hyviä käytänteitä eteenpäin päättäjille ja poliitikoille, sekä erilaisille palveluntuottajille ympäri Suomea. Näiden vastausten avulla toivomme muuttavamme ja edistävämme palveluihin ohjautumista helpommaksi.

Tavoitteenamme on parantaa autismikirjon henkilöiden kokemaa elämänlaatua ja edistää heidän aktiivista osallistumistaan oman elämänsä tavoitteelliseen suunnitteluun. Osia tuloksista tullaan julkaisemaan Autismisäätiön kotisivuilla www.autismisaatio.fi. Tämän kartoituksen toimeksiantajana on Autismisäätiö.
 

Luottamuksellisuus

Jokainen vastaus on meille tärkeä, jotta kartoitus antaisi luotettavaa tietoa valtakunnallisesti. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisena. Tulokset laaditaan siten, että vastaajat eivät ole tunnistettavissa.

Vastaaminen
Käy kaikki kysymykset läpi ja vastaa tuntemuksesi mukaan. Vastaa kysymyksiin valitsemalla sinusta sopivin vaihtoehto ja kirjoittamalla vastauksesi sille varattuun tilaan. Vastaamiseen menee aikaa noin 5-10 minuuttia. Jos et osaa tai halua vastata johonkin kysymykseen, niin jätä se kohta lomakkeelta täyttämättä. Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.

Arvonta
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 100 euron lahjakortti Suomalaiseen kirjakauppaan.
 

Lisätietoja
Tästä kartoituksesta ja Autismiymmärrys -hankkeesta löytyy lisätietoja Autismisäätiön nettisivuilta http://autismiymmarrys.fi/. Kartoituksen toteuttaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Mikäli sinulla on jotain kysyttävää, voit soittaa tutkimuspäällikkö Petteri Ohtoselle, puh. 040 8268183 tai lähettää viestiä petteri.ohtonen@haaga-helia.fi

 

 

Kiitos vastauksesta!

 

AUTISMISÄÄTIÖ                                   HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU
 

Vesa Korhonen                                       Petteri Ohtonen
Yhteiskuntasuhdejohtaja
                       Tutkimuspäällikkö

 

 

1 / 17