Kehittämisraha 2019

1. Hankkeeseen ryhtyvä

2. Yhteyshenkilö, jos eri kuin hakija, esim. yhdistyksen nimenkirjoittajat

3. Hankkeen tarkoitus

4. Hankesuunnitelma

Millainen hanke tai toiminta on kyseessä? Miksi se tulisi rahoittaa kehittämisrahasta? Millä alueella tai missä paikassa se on tarkoitus järjestää? Mikä on suunniteltu aikataulu?

5. Kustannusarvio

Huomioikaa muut suunnitellut rahoituslähteet, joita teillä on tai olette suunnitelleet hankkia.