Vesiosuuskuntien ostopalveluiden tarve ja käyttö

Tämän kyselyn tavoitteena on selvittää vesihuoltoisännöinnin ja –operoinnin tarvetta, palveluiden kehittämistarpeita ja mahdollisia markkinoita.

Selvityksen on tilannut Suomen Kuntaliiton koordinoima Maaseudun INFRA-verkosto. Verkoston tarkoituksena on pohtia keinoja varmistaa harvaan asuttujen alueiden toimivan infran olemassaolo. Näillä alueilla toimii paljon vesiosuuskuntia, joiden haasteena on aktiivitoimijoiden ikääntyminen ja vaikeus löytää uusia vetäjiä väistyvien tilalle. Vesihuollossa toimijoita koskevat lainsäädännön vaatimukset ovat viime vuosina kiristyneet, esimerkiksi häiriötilanteisiin varautumisen ja erilaisten raportointivelvoitteiden osalta. Tarvittavaa osaamista voisi hankkia myös ostopalveluna, mikäli tarve ja palvelu kohtaavat.

Selvityksen toteuttaa Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry, yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Suomen Yksityistiepalvelu Oy:n kanssa. Selvityksessä tarkastellaan myös jo olemassa olevien tie- ja ojitusisännöitsijöiden mahdollisuuksia ja halukkuutta laajentaa palveluitaan koskemaan vesiosuuskuntien isännöintiä.

Lisätietoja selvityksestä saa projekti-insinööri Nina Pimiältä: nina.pimia@jamk.fi