Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä

Tämä kysely on suunnattu urheilijoiden taustajoukoille, eli esimerkiksi valmentajille, muille seuratoimijoille ja urheilijoiden perheenjäsenille Päijät-Hämeen alueella. Kysely liittyy "Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä" - hankkeeseen, jonka tarkoituksena on edistää urheilijoiden kaksoisura-asioita, eli urheilun ja opiskelun tai urheilun ja työnteon yhteensovittamisen mahdollisuuksia. Hankkeen avulla on tarkoitus tuottaa työkaluja ja lisätä osaamista sekä urheilijoiden, että heidän taustajoukkojensa keskuudessa. Hankkeen toteuttajina toimivat Päijät-Hämeen Urheiluakatemia, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry sekä Lahden ammattikorkeakoulu Oy. Hanke on ESR-rahoitteinen.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kysymyksiä on 20, joista suurin osa on monivalintakysymyksiä. Alussa kysytään sinun taustatietojasi ja sen jälkeen kokemuksiasi ja näkemyksiäsi kaksoisura-asioihin liittyen. Kysymysten tarkoituksena on selvittää nykytilaa alueellamme ja ideoita siihen, mihin hankkeen aikana tulisi erityisesti kiinnittää huomiota.

Kyselyyn vastaamisaika päättyy 30.4.2019. Muistathan painaa kyselyn lopussa "Lähetä" -painiketta.

Kiitos!

1. Mikä on roolisi urheilun parissa (voit valita useamman)?

2. Mikä on sukupuolesi?

3. Kuinka vanha olet?

4. Mihin lajiryhmään laji, minkä parissa pääosin vaikutat, kuuluu?

5. Millä tasolla urheilija(t), jonka taustalla tai tukena toimit, pääosin urheilee?