VALMA aloituskysely

1. Opiskelupaikkakunta Tämä kysymys on pakollinen

2. Hain VALMA-koulutukseen Tämä kysymys on pakollinen

3. Kenen ohjaamana hakeuduit VALMA-koulutukseen? Tämä kysymys on pakollinen

Voit valita useamman vaihtoehdon

4. Miksi hakeuduit VALMA-koulutukseen? Tämä kysymys on pakollinen

Voit valita useamman vaihtoehdon

5. Tarpeeni huomioitiin opintojen alussa Tämä kysymys on pakollinen

5=täysin samaa mieltä; 4=jokseenkin samaa mieltä; 3=osin samaa osin eri mieltä; 2=jokseenkin eri mieltä; 1=täysin eri mieltä
5
4
3
2
1

6. Pääsin aloittamaan VALMA-koulutuksen minulle sopivana ajankohtana Tämä kysymys on pakollinen

Kysymyksen vastausasteikko: 5=täysin samaa mieltä; 4=jokseenkin samaa mieltä; 3=osin samaa osin eri mieltä; 2=jokseenkin eri mieltä; 1=täysin eri mieltä
5
4
3
2
1

7. Koen kuuluvani VALMA-ryhmääni Tämä kysymys on pakollinen

Kysymyksen vastausasteikko: 5=täysin samaa mieltä; 4=jokseenkin samaa mieltä; 3=osin samaa osin eri mieltä; 2=jokseenkin eri mieltä; 1=täysin eri mieltä
5
4
3
2
1

8. Onko sinua kiusattu, häiritty tai syrjitty VALMA-koulutuksen alussa? Tämä kysymys on pakollinen