Nuorten vapaa-aikatutkimus
Kysely 13-17 -vuotiaille 

Hyvä 13-17-vuotias Nuori!

Tämä kysely on suunnattu erityistä tukea liikunnassa tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän huoltajilleen. Kyselyn avulla pyrimme selvittämään lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia ja esteitä. Haluaisimme tietää, mitä mieltä sinä olet ja millaisia kokemuksia sinulla on liikunnasta. Meitä kiinnostavat sinun ajatuksesi, vaikka et harrastaisikaan liikuntaa.

Kysely on osa laajempaa lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimusta, jossa selvitetään 6–29-vuotiaiden nuorten liikuntaharrastuksia. Tutkimus tehdään yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Valtion nuorisoneuvoston, Valtion liikuntaneuvoston sekä Nuorisotutkimusverkoston välillä.

Anna äänesi kuulua tutkimuksen kautta!

Antamanne tiedot ovat luottamuksellisia ja tulevat vain tutkimuskäyttöön. Työskentelemme tutkijoina Nuorisotutkimusverkostossa, ja meillä on osaamista tiedon luottamuksellisesta käytöstä. Tutkimuksen tuloksilla – joihin voit vaikuttaa vastaamisella – on merkitystä. Tuloksia käsittelevät ja analysoivat salassapitosopimuksen allekirjoittaneet tutkijat ja tulokset raportoidaan ja julkaistaan niin, ettei yksittäisiä tutkimukseen osallistujia voi tunnistaa. Tutkijat kirjoittavat aineiston pohjalta Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2018 sekä tekevät julkaisuja esimerkiksi tieteellisiin lehtiin. Tutkimustulokset julkaistaan maaliskuussa 2019. Tutkimuksen julkistamisen jälkeen aineisto arkistoidaan Tampereen yhteiskunnalliseen tietoarkistoon mahdollisia jatkotutkimuksia varten muodossa, josta kukaan ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Voitte siis kertoa ajatuksiasi aivan vapaasti!

Lomakkeen täyttöohjeet

Täytä lomake valitsemalla haluamasi vaihtoehto. Jos ei toisin mainita, kustakin kysymyksestä valitaan vain yksi vaihtoehto. Meitä kiinnostavat erityisesti sinun omat näkemyksesi ja kokemuksesi. Kysymyksiin ei siis ole oikeita tai vääriä vastauksia, vaan tärkeintä on vastata juuri niin kuin sinusta itsestäsi tuntuu.

Voit niin halutessasi täyttää lomakkeen myös yhdessä vanhempasi kanssa, erityisesti taustakysymykset T1 - T11 sivulla 2 ja kysymys K23 sivulla 6.

Toivomme, että vastaat kyselyn pian - viimeistään 21.12.2018 mennessä.

HUOM! Mikäli olet saanut kyselyn lokakuussa 2018 postitse ja vastannut siihen, kiitämme vastauksestasi hyvin paljon eikä sinun tarvitse tähän nettikyselyyn enää vastata.
 

Lämmin kiitos vastauksistanne ja hyvää jatkoa!   
  

Mikko Salasuo                                          Tiina Hakanen                                  Sami Myllyniemi
VTT, dosentti, Nuorisotutkimusverkosto   FM, Nuorisotutkimusverkosto          VTM, Nuorisotutkimusverkosto
mikko.salasuo@nuorisotutkimus.fi           tiina.hakanen@nuorisotutkimus.fi    sami.myllyniemi@nuorisotutkimus.fi
puh. 040 548 5520                                   puh. 044 416 5349

1 / 8