Move!-koulutuskysely

Move!sta on moneksi – kokemukset jakoon -koulutuksen ennakkokysely

Lukuvuonna 2019–2020 toteutetaan Opetushallituksen rahoittama maksuton ”Move!sta on moneksi – kokemukset jakoon” -koulutus. Monimuotokoulutuksen tavoitteena on lisätä perusopetuksen opetushenkilökunnan ja kouluterveydenhuollon Move!-osaamista ja kehittää Move!-toimintakulttuuria kouluissa.

Voit vaikuttaa koulutuksen sisältöön vastaamalla tähän ennakkokyselyyn. Kyselystä saatuja vastauksia käytetään Move!-koulutusprosessin suunnitteluun.

Vastaaminen vie vain pari minuuttia. Vastaa viimeistään ke 29.5.2019.

Koulutuksen yhteyshenkilö Raija Oksanen, UKK-instituutti/Terve koululainen -hanke, raija.oksanen@ukkinstituutti.fi

Vastaajan taustatiedot

Missä ammatissa toimit?

Tämä kysymys on pakollinen

Missä työskentelet?

Tämä kysymys on pakollinen

Kuinka monelle oppilasryhmälle olet toteuttanut Move!-mittaukset?

Tämä kysymys on pakollinen

Oletko osallistunut Move!-koulutuksiin?

Tämä kysymys on pakollinen

Arvioi kouluarvosanalla omaa Move!-osaamistasi

Tämä kysymys on pakollinen

4
10

Koulutusosioiden tavoitteet

Osio 1: Mitkä ovat Move!-järjestelmän tavoitteet ja miten ne saavutetaan?

Koulutusosion 1 tavoitteet:

Selvää kuin pläkki.
Aihe on aika hyvin hanskassa.
Kaipaan lisää tietoa tai tukea.
Olen aiheesta melko pihalla.
Aihe ei koske minua.
Ymmärrän, miksi Move!-järjestelmä on tarpeellinen suomalaisessa peruskoulussa.
Tunnen fyysisen toimintakyvyn osa-alueet ja ymmärrän niiden merkityksen lasten ja nuorten hyvinvoinnissa.
Pystyn tukemaan fyysisen toimintakyvyn eri osa-alueiden kehittämistä.
Osaan viedä Move!-prosessin läpi niin, että se vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin.
Tiedän eri toimijoiden roolit ja vastuut Move!-prosessissa.

Osio 2: Miten toteutan Move!-mittaukset turvallisesti?

Koulutusosion 2 tavoitteet:

Selvää kuin pläkki.
Aihe on aika hyvin hanskassa.
Kaipaan lisää tietoa tai tukea.
Olen aiheesta melko pihalla.
Aihe ei koske minua.
Tunnen Move!-mittausosiot ja niiden toteuttamiskäytännöt.
Osaan suunnitella ja toteuttaa Move!-mittausosiot turvallisesti kouluyhteisössä.
Yhteistyö kodin, koulun ja terveydenhuollon kanssa toimii mm. turvallisuusnäkökulmat huomioiden.
Osaan havainnoida suoritustekniikkaa ja ohjata oppilaita mittaustilanteissa.
Minulla on riittävä liikepankki Move!ssa arvioitavien toimintakyvyn eri osa-alueiden kehittämiseen.

Osiot 3 ja 4: Millaisia ovat koulujen Move!-prosessit?

Koulutusosioiden 3 ja 4 tavoitteet:

Selvää kuin pläkki.
Aihe on aika hyvin hanskassa.
Kaipaan lisää tietoa tai tukea.
Olen aiheesta melko pihalla.
Aihe ei koske minua.
Tunnen riittävästi toimivia malleja Move!-prosessin toteutustavoista ala- tai yläkoulussa.
Tunnen oman kouluni Move!-prosessin ja siihen liittyvät roolit ja vastuut.
Tiedän, miten voin soveltaa Move!a fyysiseltä toimintakyvyltään erilaisten oppilaiden kanssa.
Teen yhteistyötä Move!-prosessin kuluessa muiden toimijoiden kanssa (esim. vanhempainyhdistys ja liikuntatoimi).
Hyödynnän Move!-mittaustuloksia monipuolisesti oppilaan ja oppilasryhmien kanssa sekä koko koulun tasolla.

Kouluttajatoiveet ja sisältöehdotukset

Ketä haluat kuulla koulutuksessa?


Kerro, ketä toimijoita haluaisit kuulla em. koulutusosioissa. Voit halutessasi nimetä aiheita ja ehdottaa puhujia.

Kerro, mitä muita Move!-prosessiin liittyviä aiheita haluaisit käsiteltävän koulutusprosessissa ja kenen kertomana.


Hyödynnämme esitettyjä tarpeita ja toiveita em. koulutusosioiden sisältöjen suunnittelussa ja koko koulutusprosessin päättävän viidennen osion rakentamisessa. Päätösosio kokoaa aiempien osioiden teemat ja suuntaa katseet tulevaisuuteen.