Yhteyshenkilökysely

Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa -arviointi

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä pyydetään nimeämään yhteyshenkilö arviointiin.

Yhteyshenkilö vastaa arviointitiedon keruun koordinoinnista järjestäjätaolla. Karvi toimittaa yhteyshenkilöille ohjeet tiedonkeruusta sekä tiedottaa yhteyshenkilöitä arviointihankkeeseen liittyvistä asioista.

Yhteyshenkilön tiedot ilmoitetaan tällä lomakkeella viimeistään 28.9.2018.

Jos järjestäjän nimi ei ollut listalla, kirjoittakaa se tähän

Ilmoittakaa ne koulutusmuodot, joita järjestätte lukuvuonna 2018-2019