Isännöintialan johtamisen -kysely

Tämä kysely osa tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittämisen opintojani ja liittyy suoraan opinnäytetyöhöni, jossa tutkitaan isännöintialan johtamista. Teen opinnäytetyötäni yhteystyössä Isännöintiliiton kanssa.

Toivon omalta osaltani että katsot isännöintialan johtamisen kehittämisen  tarpeelliseksi ja käytät osan ajastasi vastaamalla kyselyyn.

Kiittäen,
Mikko Vuori
0% Valmis