Kysely Keski-Pohjanmaan keskustalaisille
Vastaa niihin kysymyksiin, joihin haluat. Vastausten pohjalta kehitetään toimintaa niin piirissä kuin kuntatasollakin. Terveiset viedään myös valtakunnan tasolle. Vastaukset annetaan nimettömänä.

1. Ikä

2. Sukupuoli

3. Maakunta

4. Kunta

5. Oletko kunnanvaltuutettu tai varavaltuutettu?

6. Miten arvioit Keskustan harjoittamaa politiikkaa?
Asteikko: 1 = Heikko, 5 = Erinomainen

1
2
3
4
5
Keskustalaisten politiikka kotikunnassasi
Keskustalaisten politiikka maakunnallisesti
Keskustalaisten politiikka valtakunnallisesti

7. Sanallinen arvio Keskustan politiikasta kunnassa/maakunnassa
Kerro omin sanoin

8. Sanallinen arvio Keskustan politiikasta valtakunnallisesti
Kerro omin sanoin

9. Mistä teemoista toivoisit enemmän keskustelua?
Valitse neljä sinulle tärkeintä aihetta

Valitse enintään 4 vaihtoehtoa
Valitut vaihtoehdot:0

10. Mihin asioihin Keskustan pitäisi omassa kunnassasi/maakunnassa ottaa vahvemmin kantaa?
Kerro omin sanoin

11. Mihin asioihin Keskustan pitäisi valtakunnallisesti ottaa vahvemmin kantaa?
Kerro omin sanoin

12. Miten arvioit mahdollisuuksia keskustella päättäjien kanssa?
Asteikko: 1 = Heikko, 5 = Erinomainen

1
2
3
4
5
Mahdollisuus keskustella kunnan keskustapäättäjien kanssa
Mahdollisuus keskustella alueen keskustapäättäjien kanssa
Mahdollisuudet keskustella kansanedustajien kanssa
Mahdollisuudet keskustella puoluejohdon ja ministerien kanssa

13. Avoin palaute mahdollisuuksista keskustella
Kerro omin sanoin

14. Miten arvioit Keskustan näkyvyyttä?
Asteikko: 1 = Heikko, 5 = Erinomainen

1
2
3
4
5
Keskustalaisten näkyvyys kunnassasi
Keskustalaisten näkyvyys alueellamme
Keskustalaisten näkyvyys valtakunnallisesti

15. Avoin palaute keskustan mielikuvasta ja näkyvyydestä
Kerro omin sanoin

16. Millaista keskusta-toimintaa toivoisit omassa kunnassasi/maakunnassa järjestettävän?
Kerro omin sanoin

17. Millaisia toiveita sinulle on eduskuntavaaliehdokkaidemme kampanjoinnin osalta?

18. Miten itse olisit valmis tukemaan eduskuntavaaliehdokkaitamme ja keskustan menestystä?

19. Mitä kautta toivot tietoa Keskustan toiminnasta kotiseudullamme?

20. Avoin palaute, terveiset, risut ja ruusut piirin johdolle