Muutoskysely

Tervetuloa osallistumaan ja kertomaan anonyymisti oma mielipiteesi yhteiseen keskusteluun sote- ja maakuntauudistuksesta. Tämä on sinulle suora mahdollisuus antaa palautetta uudistuksen valmistelijoille sekä kertoa näkemyksiäsi.

1.

Mitä ajatuksia valmistelun tämän hetkinen tilanne ja vaihe sinussa herättää?

2.

Miten asiakaslähtöisyys ja hyvä palveluasenne toteutuvat työssäsi? (Esimerkki, jonka haluaisit jakaa muillekin tai asia, josta haluat oppia lisää)

 

3.

Mikä olisi sinun mielestäsi olisi hyvä tapa osallistua maakunnan valmisteluun ja kehittämistyöhön?

4. Kerro vielä tämän hetkisistä tunnelmistasi